CHỈ CÓ Ở HOÀ BÌNH

Ảnh: Sưu tầm


Viện kiểm soát Hoà Bình
Nêu lên những lập luận
Cố bóp nghẹt tranh tụng
Ai nghe cũng bực mình

Lời các nhà khoa học
Ý kiến của luật sư
Họ không cần đếm xỉa
Họ bảo thủ khư khư

Còn gì là tranh tụng
Đây là sự bất công
Xét xử chi vô ích
Để họ quyết là xong

Một điểm đen tư pháp
Chỉ có ở Hoà Bình
Họ không cần công lý
Họ không cần chứng minh

Bác sĩ Lương vô tội
Ai cũng thấy rõ ràng
Viện kiểm sát cố ép
Đây là kết án oan

Họ cố ý gán tội
Vì đã trót nhúng chàm
Họ bất chấp công lý
Vì họ là kẻ tham

Họ không thể làm khác
Vì há miệng mắc quai
Trót ăn tiền hối lộ
Nên không thể nghe ai

Cả thế giới khinh rẻ
Loại cán bộ tầm thường
Cộng đồng mạng oán trách
Ngành tư pháp Trung ương
25/1/2019
Tú Sụn