NHỚ LẮM

Ảnh: Sưu tầm

Em ơi hai đứa ở hai miền
Cực lạc-trần gian cảnh đảo điên
Ngày ấy biết bao điều hạnh ngộ
Giờ đây đâu nữa chốn đào nguyên
Người đi nuối tiếc niềm đau khổ
Kẻ ở sầu bi nỗi muộn phiền
Nhớ lắm một thời cùng tổ ấm
Đoạn trường thê thảm mãi triền miên
10/8/2021
Tú Sụn