TỐ TỤNG OAN KHIÊN*

Ảnh: Sưu tầm


Việt Nam tố tụng mãi oan khiên
Hậu quả đầu tiên bởi tại tiền
Thẩm phán i tờ dùng pháp luật
Điều tra ma mãnh thị uy quyền
Oan sai, nghiệt ngã người dân chịu
Hưởng lộc, hùng hồn toà án tuyên
Kháng cáo hàng năm hơn vạn vụ
Non sông bất ổn, hận triền miên
3/6/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo vtc.vn: Vi phạm thủ tục tố tụng – Đã đến lúc cần cảnh báo?