THẦY DẠY ĐẠO ĐỨC VÔ ĐẠO ĐỨC

Ảnh: Sưu tầm


Hắn! Một phần người mười phần quỷ
Bởi, quỷ không biết hiếp dâm người
Thế mà hắn dạy môn đạo đức
Khiến cả ngành giáo dục hổ ngươi

Hắn bắt các cháu xem cảnh nóng
Trẻ ngây thơ ngơ ngác, vô tâm
Vì chỉ là học sinh tiểu học
Hắn giở trò đồi truỵ hiếp dâm

Hắn còn kiêm tổng phụ trách đội
Tên của hắn là Nguyễn Quang Chung
Trường Zơ Nông thị trấn Thạnh Mỹ
Tiếc là chưa xử tù kịch khung
2/11/2018
Tú Sụn