VIẾT CHO EM LÚC KHÔNG GIỜ

Ảnh: Sưu tầm


Không biết giờ này em ở đâu
Tận mãi tầng cao những giọt sầu
Vầng trăng một nửa treo lờ lững
Một nửa u buồn ngập đêm thâu

Không biết giờ này em nơi nao
Thăm thẳm tầng mây chốn thiên tào
Dõi mắt từng đêm nào đâu thấy
Hay là khuất bóng những chòm sao

Em biết giờ này anh trông mong
Đìu hiu tan nát tận cõi lòng
Không em trái đất này băng giá
Xuân hạ thu đều chỉ là đông
12/2/2020
Tú Sụn