ANH KHÔNG THỂ

Ảnh: Sưu tầm


Một mình dưới trăng non
Nghe sao dạ héo hon
Không em trăng tàn tạ
Nhớ em mắt mỏi mòn

Một mình giữa đêm thâu
Nghe sao dạ thấm đau
Không em đêm dài quá
Nhớ em vạn u sầu

Một mình với bữa ăn
Nghe sao dạ no căng
Không em nuốt không được
Nhớ em có chi bằng

Một mình anh ngồi đây
Nghe sao dạ ngây ngây
Em ơi anh không thể
Thiếu em chỉ một giây

Một mình buồn lắm thôi
Nghe sao dạ bồi hồi
Em ơi anh không thể
thiếu em ở trong đời
4/9/2016
Tú Sụn