THƯƠNG MẸ

Ảnh: Tự chụp


THƯƠNG MẸ
Đúng vào ngày giỗ Cha
Không thấy Mẹ đâu cả
Chúng con ghé qua nhà
Thấy Mẹ nằm mệt lả

Thân thể nhiều vết bầm
Đầu giường có cây gậy
Cơm, cá thiu không hâm
Cơ sự là như vậy

Té ra Mẹ đói cơm
Nên sức khoẻ suy sụp
Thiếu ăn uống, chăm nom
Lấy đâu mà không cụp

Trên đó họ linh đình
Con, dâu, cháu xì xụp
Dưới này Mẹ một mình
Không chút gì để húp

Đúng vào ngày giỗ chồng
Không đứa nào dòm ngó
Nằm chèo queo mà trông
Một thân sầu vò võ

Nhìn Mẹ mà rưng rưng
Cớ sao Mẹ vô phúc
Oán những ai quay lưng
Bất hiếu có thấy nhục?

Đi kể công nuôi Mẹ
Mà nuôi như thế a?
Người khác nuôi, hậm hoẹ
Nói đến là bất hoà

Vừa cho ăn tô bún
Mẹ tỉnh táo hẳn ra
Ngồi dậy thả chân xuống
Niềm vui con vỡ oà

Quyết định chở Mẹ đi
Về với con chăm sóc
Thì bị nói rằn ri
Ức mà đến phát khóc

Bây giờ Mẹ đi xa
Biết ai có ân hận
Không phụng dưỡng Mẹ già
Không làm tròn bổn phận…
12/12/2022

Tú Sụn