PHẢI PHẠT THẬT NẶNG*

Ảnh: Sưu tầm


Phải phạt nặng bọn người ô hợp
Đang cách ly mà vẫn ngông cuồng
Một loại người không chút ý thức
Du thủ du thực quên cội nguồn

Sung sướng gì mà ăn với nhậu
Khi cả nước đang phải gồng mình
Khi bệnh dịch lan tràn nguy cấp
Khi mọi người thắm nghĩa trọn tình

Không làm gì có ích xã hội
Thì cũng phải nghiêm túc chấp hành
Chứ sao giống một bầy súc vật
Chỉ biết ăn, không chút chân thành

Phải phạt nặng bọn người ăn nhậu
Trong tập thể đang lúc cách ly
Phạt thật nặng cho chúng trắng mắt
Phạt sao cho hết bợm hết lì
6/4/2020
Tú Sụn
* Chiều 3/4/2020, một nhóm khoảng 30 người (cùng quê huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa, đã tập trung tổ chức ăn nhậu trong phòng cách ly.