QUÀNG XIÊN*

Ảnh: Sưu tầm


Nhìn mặt tưởng đâu là người
Sở hữu ngôn ngữ đười ươi rõ ràng
Ngữ này duy nhất trần gian
Ngậm phân phun ẩu, loại quàng xiên đây
17/3/2020
Tú Sụn
* Một Việt kiều về nước vừa xuống sân bay đã phát ngôn bừa bãi, bậy bạ” không có lũ nước ngoài như tụi tao thì tụi mày hốt phân mà ăn”.