ĐI TÌM CÁI ƯU VIỆT*

Ảnh: Sưu tầm


Muốn “định lượng rác thải sinh hoạt”
Xin thưa bộ trưởng Trần Hồng Hà
Cần phải có “thời kỳ quá độ”
Ngót trăm năm ắt sẽ tìm ra!

Đến chừng nào con người giác ngộ
Là công dân thế giới đại đồng
Thì lúc đó rác là chuyện nhỏ
Tất nhiên anh sẽ được như mong

Còn bây giờ thu tiền định lượng
Qua một đêm rác sẽ đi hoang
Khắp ven đường, lan tràn góc phố
Ngập rừng luôn, trừ chốn thiên đàng

Là thế đấy! Tha hồ mà dọn
Tha hồ cân! Anh tự trả tiền
Anh biết tính, dân cũng biết tính
Thời buổi này đâu có ai điên!

Muốn đi tìm được cái ưu việt
Thì hãy nhìn dân trí anh ơi
Giữa thời buổi suy đồi tệ hại
Có mơ nhiều thì cũng thế thôi!
16/6/2020
Tú Sụn
* Chính phủ sẽ có lộ trình bài bản tính toán, định lượng rác thải sinh hoạt.