TAN NÁT

Ảnh: Sưu tầm


Bạo bệnh ngặt nghèo mình em gánh
Thương quá mà không gánh được thay
Bất lực nhìn em lòng quặn thắt
Điếng người cùng cực, phải bó tay

Trời đất tối sầm cơn dông tố
Sấm chớp vang rền xé nát mây
Trần gian tràn ngập dòng sông lệ
Tất cả hoang tàn kể từ đây

Lòng này vỡ vụn trăm ngàn mảnh
Trí này tan nát hoá bùn nâu
Từ khi em trở thành thiên cổ
Trọn kiếp đau thương vạn nỗi sầu
12/7/2019
Tú Sụn