ANH CHẬM HIỂU

Bất ngờ nên chẳng hiểu ra
Ý em sâu thẳm, thẳm xa quá chừng
Nếu như anh hiểu… đã mừng
Nhưng anh quá thật em đừng trách nghe
Phải chăng anh đã u mê
Để em tư lự ủ ê u hoài
Em ơi mình đã… bao ngày
Yêu nhau, mong đợi, thương tày non cao
Nhớ nhung nhau tợ biển sâu
Non cao bể rộng sánh đâu được bằng
Khát khao ân ái mãi hằng
Mà sao anh chả hiểu rằng em mơ
Để ra anh đã bất ngờ
Để ra xấu hổ đến giờ chưa nguôi
Anh xin em lượng bỏ xuôi
Giờ anh biết lỗi anh rồi mà em
Trong anh luôn ước, khát thèm
Vì anh chậm hiểu nên em đã buồn
15/9/2016
Tú Sụn