NHÌN LẠI SỰ QUYẾT TÂM CỦA LÃNH ĐẠO*

Ảnh: Sưu tầm


Tháng một năm hai không mười tám
Phó Thủ tướng đã nói, tôi nghe
“Sẽ lập tổ kiểm tra bí mật
Để phát hiện cán bộ bao che”!

Đã hai năm trôi qua ròng rã
Cán bộ bao che vẫn rộ đều
Vẫn lộng hành gây bao tội ác
Dân khiếp hồn, dân thảm thiết kêu

Quyền lực bao che là số một
Lợi cả đôi bên ắt sẽ giàu
Xã hội rối ren, dân cùng cực
Niềm tin mai một, Đảng có đau?

Bao che có tới hàng ngàn loại
Nhưng độc ác là xã hội đen
Tan cửa nát nhà, thành tàn tật
Chịu đựng lâu ngày miết thành quen

Nhìn lại quyết tâm của lãnh đạo
Nói rồi để đó chẳng kiểm tra
Sống chết mặc bây, buồn muôn thuở
Thể thống còn đâu của nước nhà
12/4/2020
Tú Sụn
* Ngày 29/1/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết sẽ thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, kể cả hoạt động bí mật đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác, có hành vi cấu kết, bao che tội phạm, dẫn đến bức xúc trong nhân dân.