HẠI DÂN

Ảnh: Sưu tầm

Lâm sàng chưa được chứng minh
Mà toàn những thứ thật tình lăng nhăng
Đó là thực phẩm chức năng*
Nó đâu phải thuốc! Làm ăn ẩu rồi
Mạng con người đâu chuyện chơi
Tiền mất mà cũng tiêu đời thì sao
Bộ Y tế nghỉ thế nào?
Mà lại công bố tào lao vội vàng
Đành rằng bài thuốc dân gian
Nhưng với cô vít vô vàn hiểm nguy
Có biết chưa? Tác dụng gì?
Hay là dùng đại? Vậy thì dở hơi
Dân mình nghèo khổ lắm rồi
Tốn thêm vô ích, tiền vơi bệnh đầy
Cục quản lý dược dừng ngay
Vô thưởng vô phạt đừng bày hại dân
26/7/2021
Tú Sụn
* 12 loại thực phẩm chức năng mà Bộ Y tế cho là thuốc! Đưa vào dùng để điều trị covid 19?