KHI ĐƯỢC BÊN EM


Gì bằng khi được bên em
Được yêu thoả thích được thêm nồng nàn
Em là hồng ngọc, là vàng
Là muôn hoa thắm là hàng thông reo
Là nguồn suối mát trong veo
Là ý thơ mới anh gieo đúng vần
Bên em đã được bao lần
Là bấy nhiêu đó tuyệt trần em ơi
Anh vui sướng nhất trên đời
Anh nguyền mãi mãi không rời xa đâu
Ước gì được trọn đêm thâu
Để cho nhau cả nhiệm màu tình yêu
Bên em chưa được bao nhiêu
Nên anh thèm muốn được nhiều nữa cơ
Em ơi! Từ ấy đến giờ
Anh hằng khao khát, hằng mơ được cùng
Ước gì mình được sống chung
Để yêu nhau mãi, để cùng bên nhau
21/7/2017
Tú Sụn