HÊ HÊ

Ảnh: Sưu tầm


Công ty gu gờ bên tây
Sao không đặt quách “bụi mây” cho lành
“Đám mây” ở tận trời xanh
Kéo sao cho được hả anh Tờ Vờ
Phát ngôn ú ớ ù ờ
Nên phê tê bốc, gu gờ…đâm lo
Quyền cao và chức cũng to
Ngây ngô hết cỡ, mò mò tối tăm

Cái thằng trợ lý chơi khăm
Nên anh phải đọc cà lăm, buồn cười
14/6/2018
Tú Sụn