HOÀI VỌNG

Ảnh: Sưu tầm


Nghẹn ngào nuối tiếc trời thôi nắng
Đau đớn sầu bi đất nẫu lòng
Cõi nhớ trần gian buồn hoang vắng
Miền thương miên viễn vạn mùa mong

Cách biệt âm-dương hòng gặp lại
Xa thẳm muôn trùng vẫn ước mơ
Đau đáu ngày đêm hoài vọng mãi
Sống thảm sống rầu sống xơ rơ
18/2/2020
Tú Sụn