CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI (tt3)

Ảnh: Sưu tầm


CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI (tt3)
Lòng tốt của mạnh thường quân
Bị nghệ sỹ bẩn không dừng thủ riêng

Chữa bệnh kiểu Võ Hoàng Yên
Công an, Y tế, Chính quyền làm ngơ

Ngành đăng kiểm rối như tơ
Chung chi, hối lộ, ất ơ, đồ quèn

Phóng viên vặn bút đớn hèn
Gây nên vấn nạn trắng đen mập mờ

Nhà đầu tư sống vật vờ
Novaland cũng sờ sờ nhăn răng

Ngồi buồn hóng gió ngắm trăng
Ước mơ đất nước tiệt thằng quan gian

Nhóm lợi ích toàn là quan
Xưng danh vì nước vì dân tung hoành

Lá rách đùm lấy lá lành
Nhà lầu mấy tấm cũng tranh hộ nghèo

Vợ dân khổ ải gieo neo
Vợ quan tham nhũng vàng đeo rực người

Siêu xe biệt phủ như rươi
Chứng tỏ gian giảo gấp mười người ngay

Nông dân mất hết ruộng cày
Mò lên đô thi lắt lay hết đời

Ngắn cổ không kêu thấu trời
Quan thiếu trách nhiệm suốt đời vẫn oan

Nhà tù sang thật là sang
Hàng trăm tướng tá hiên ngang vào ngồi

“Sông sâu bên lở bên bồi”*
Trót ăn hối lộ đứng ngồi không yên

Nếu ai chỉ sống vì tiền
Sang giàu cũng sẽ nối liền bi ai
28/2/2023
Tú Sụn
* Ca dao