MƯU MÔ XẢO QUYỆT

Ảnh: Sưu tầm


Đầu têu anh Ba X
Đầu đảng Đinh La Thăng
Bày mưu mô xảo quyệt
“Ném” tiền để kiếm ăn

Đã tiến hành thực hiện
Trình Quốc hội vẫn chưa
Nhằm để hợp thức hoá
Ép Bộ trưởng ký bừa

Chúng phớt lờ ý kiến
Phản đối của Bộ, Ngành
Chúng dàn dựng kịch bản
Để hợp thức cho nhanh

Ném hàng chục nghìn tỷ
Vào dự án như “ma”
Tổng công ty dầu khí
Vê nê zu en la

Hơn chục năm thực hiện
Chưa có một giọt dầu
Giờ dường như mất trắng
Kinh doanh thế quá đau

Phi vụ này uẩn khúc
Nhà nước chịu thiệt thòi
Nhóm lợi ích béo bở
Tiền ngân sách mất toi

Thanh tra cần vào cuộc
Tìm xem tiền đi đâu
Nhất định phải truy tố
Bắt ngay kẻ cầm đầu
15/3/2019
Tú Sụn