HOẠ THƠ

Ảnh: Sưu tầm

Anh!

Chiều nắng,
Không gió,
Không anh.
Không tình yêu .
Em lạnh.

Tối đen,
Không trăng,
Không sao,
Ngào ngạt,
Mùi hương anh,
Bừng tỉnh khát khao.

Hãy là nắng,
Ôm đêm hiu quạnh,
Hãy là hương
Dẫn lối tim tràn,
Là sóng biếc, vỗ về lời ấm,
Là trăng xanh, tỏa sáng tuổi ngoan,
Là anh,
Cho em,
Ngủ mềm giấc nhung,
Thiếu nữ.

Nữ sĩ ẩn danh

Hoạ thơ của nữ sĩ ẩn danh

Em!

Chiều lạnh,
Có gió,
Có em.
Có tình yêu.
Anh sợ.

Đêm vàng,
Có trăng,
Có hoa,
Ngột ngạt,
Lời yêu thương,
Giật mình âu lo.

Nếu là gió,
Chao cành vờn lá,
Nếu là trăng,
Mơn man màu hoa,
Là sóng tràn, tung hoành biển cả,
Là em,
Cho anh,
Vẹn nguyên tuổi mộng,
Trai tân