MƯA THU


Những giọt mưa mềm chiếc lá xô
Bay bay theo gió sánh gương hồ
Đầu thôn bóng phượng thôi khoe thắm
Cuối xóm hàng cau cứ hững hờ
Ảo não vòm trời sa ngọn trúc
U sầu khóm trúc ngẩn cành khô
Mưa thu buồn vắng dâng sầu nhớ
Hoa rã nhuỵ tàn hết sắc phô
8/9/2017
Tú Sụn