TƯƠNG TƯ

Ảnh: Sưu tầm

TƯƠNG TƯ
Tác giả: Tản Đà
Quái lạ, làm sao cứ nhớ nhau,
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu.
Bốn phương mây nước, người đôi ngả,
Hai chữ “tương tư” một gánh sầu.

(Hoạ bài TƯƠNG TƯ của Tản Đà – hoạ nguyên vận)
TƯƠNG TƯ (1)
Mỗi ngày ôm ấp vẫn trông nhau
Lắm lúc khung trời tựa tiết thâu
Thơ thẩn ngẩn ngơ lòng trống vắng
Người thương nguyên đó thế mà sầu
17/7/2021
Tú Sụn

(Hoạ bài TƯƠNG TƯ của Tản Đà – hoạ tá vận)
TƯƠNG TƯ (2)
Da diết em ơi! Nhớ phát sầu
Đằng đằng thao thức những canh thâu
Xa nhau mấy bữa lòng như lửa
Nhớ quá mong sao được thấy nhau
17/7/2021
Tú Sụn