GIẶC NỘI XÂM

Ảnh: Sưu tầm


Đảng lãnh đạo dân ta kháng chiến
Đánh tan tành bọn giặc ngoại xâm
Nay đất nước hoà bình thống nhất
Với quan tham thì Đảng quá tầm

Người của Đảng đã biến thành giặc
Dân mình gọi là giặc nội xâm
Bọn giặc này đang nắm quyền lực
Đầy mưu mô quỷ quyệt dã tâm

Từ Trung ương đến tận cơ sở
Không nơi nào không có quan tham
Chúng bòn rút tham ô tham nhũng
Chúng ham ăn nhưng lại nhác làm

Chúng cấu kết thành nhóm lợi ích
Phá tan nền kinh tế nước nhà
Gây rối loạn an ninh xã hội
Làm cạn kiệt lòng tin dân ta

Đảng lãnh đạo đang đành bất lực
Giặc nội xâm toàn những đảng viên
Nếu thiểu số phục tùng đa số
Thì người trung bị rớt chức liền

Nếu ngồi đó hô chống tham nhũng
Chẳng khác nào nước đổ lá môn
Đảng, chế độ nguy cơ kề cận
Sẽ tự tay đào hố mà chôn

Mong sáng suốt tài tình của Đảng
Cho toàn dân kháng chiến vùng lên
Lấy lương tri để làm vũ khí
Phải đồng lòng, chiến thắng làm nên
18/8/2019
Tú Sụn