NUỐT KHÔNG TRÔI ĐÂU MÀ*

Ảnh: Sưu tầm


Hơn nửa ki lô mét đường
Bốn chín tỷ thấy dễ thương không nào
Tại vì cái miệng đồng bào
Phải rút bảy tỷ cồn cào ruột gan
Bốn hai tỷ vẫn còn gian
Giờ làm phép tính đàng hoàng cho nghe
Đất Tư Nghĩa, đất nhà quê
Mét vuông hai triệu không hề thấp đâu
Nếu là đất ruộng đất màu
Trăm ngàn mỗi mét lấy đâu cho nhiều
Nên bồi thường chẳng bao nhiêu
Mỗi bên bốn mét đạt yêu cầu rồi
Hơn bốn ngàn mét vuông thôi
Nhân cho hai triệu tiền ôi là tiền
Làm tròn tám tỷ cho yên
So với dự toán trời nghiêng đất chuồi
Ăn chi ăn dữ vậy trời
Thế nên không thể nuốt trôi đâu mà
Gian thì ít ít gọi là
Chứ gian bợm quá người ta biết liền
Đương chức thì họ để yên
Về hưu lập tức họ khiêng vô tù
11/9/2020
Tú Sụn
* Đường 0,53km hết 42 tỷ đồng: Do giải phóng mặt bằng!? Chiều dài con đường 0,53km, lấy vô mỗi bên 4 mét, tổng cộng phải đền bù là 4.240 mét vuông đất! Ví dụ đất nông thôn bồi thường giá nhà nước là 2 triệu/ 1 mét vuông, vậy bồi thường cho 4.240 mét vuông là bao nhiêu tiền! (Tám tỷ bốn trăm tám mươi triệu) Đó là nói lấy vô mỗi bên 4 mét, nếu chỉ lấy vô mỗi bên 3 mét thì số tiền bồi thường ít hơn nhiều!