BOT NHẬP NHÈM AI CŨNG BIẾT

Ảnh: Sưu tầm


Một chủ trương đúng đắn
Thực hiện bởi quan gian
Nên kết quả tệ hại
Khiến lòng dân hoang mang

BOT tự tung tự tác
Hầu hết không đấu thầu
Mập mờ trong xây dựng
Đội giá đến ngập đầu

Trong mười ba dự án
Thanh tra đã nêu ra
Một trăm năm thu quá
Đó mới chỉ gọi là

Một ngày thu bốn tỷ
Báo cáo một tỷ thôi
Còn ba tỷ bỏ túi
Để đem chia nhiều nơi

Gian hai lần có thật
Kéo dài nhiều năm thu
Thu nhiều báo thu ít
Biết hết chứ ai ngu

Lãnh đạo nào cũng biết
Nhưng không dại nói ra
Vì phần ai có cả
“Nói cho mất phần à?”

Chỉ người dân chịu thiệt
Chỉ doanh nghiệp khó khăn
Bị quan tham bóc lột
Nên làm không còn ăn

Để công bằng xã hội
Chính phủ cần ra tay
Chấn chỉnh tất cả BOT
Các quan gian loại ngay

Tình trạng này kéo dài
Kinh tế sẽ suy sụp
Mất niềm tin một mai
Chỉ có mà lặn ngụp

Nhập nhèm ai cũng biết
Lãnh đạo cũng im re
Đúng vừa đui vừa điếc
Chứng tỏ ở một phe
9/2/2019
Tú Sụn