LÃNG QUÊN GIAI CẤP CÔNG NHÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Xuyên thế kỷ dưới cờ của Đảng
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Bao xương máu để giành thắng lợi
Cho hôm nay đất nước hoà bình

Đi đầu trong giải phóng dân tộc
Xoá chế độ người bóc lột người
Ngày nay bị người ta bóc lột
Ngắn cổ nên kêu không thấu trời

Vì trong tay không có quyền lực
Suốt cuộc đời chỉ biết làm thuê
Sống lam lũ với đồng lương mọn
Vì sinh tồn nên vẫn mải mê

Công nhân và nhân dân lạo động
Luôn tự hào về đội tiên phong
Luôn tự hào là một giai cấp
Trong đấu tranh đồng chí đồng lòng

Khi Bắc Nam hoàn toàn thống nhất
Có cơm no áo ấm cho dân
Quan tham nhũng tác oai tác quái
Lãng quên luôn giai cấp công nhân

Những ông chủ vẫn còn bóc lột
Trả mức lương chỉ đủ bần hàn
Đến quan tham lại bóc lột tiếp
Tăng giá xăng giá điện tức ngang

Công nhân lại tiếp tục kham khổ
Vì vật giá từng bước tăng theo
Lương không đủ cho mọi chi phí
Kiếp công nhân là một kiếp nghèo
29/4/2019
Tú Sụn
* Chưa hết tháng 4/2019 nhưng giá xăng dầu đã 2 lần tăng, gây sốc. Giá điện tăng từ tháng 3/2019 cũng gây áp lực tăng giá hàng hóa và dịch vụ, đè nặng lên đôi vai người tiêu dùng. Một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng là công nhân (CN) – những người có thu nhập ở nhóm thấp nhất – rất lo lắng, không biết chi tiêu từ đồng lương của mình như thế nào trong thời gian tới.