LẠI RỚT LẦU*

Ảnh: Sưu tầm


Đây là nỗi đau toàn dân tộc
Đau như mất nước, đau tan nòi
Rớt lầu toàn người tài, trung thực
Toàn người mà giờ rất hiếm hoi

Những năm qua rớt lầu liên tiếp
Có điều tra, tất cả chìm xuồng
Người có lương tri đều tự hỏi
Thế lực nào phải bỏ qua luôn?

Có một điều ít ai nhìn thấy
Nước ta lợi ích nhóm quá nhiều
Ai cản ngăn tham lam gian dối
Chắc chắn là sẽ bị thủ tiêu

Không trúng độc, xe tông, chết đuối
Cũng điện giật, đột tử, rớt lầu
Mọi thủ đoạn chúng đều có thể
Người thanh liêm sống chả dễ đâu

Đến chừng nào sạch lợi ích nhóm
Người thanh liêm yên phận công danh
Đất nước sẽ thanh bình phồn thịnh
Toàn dân ta hạnh phúc an lành
6/4/2020
Tú Sụn
* TS Bùi Quang Tín, Chủ tịch – CEO Trường Doanh nhân BizLight đã đột ngột ra đi ngày 5/4/2020 sau khi “rơi từ tầng 14 của một khu chung cư tại Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh”.