CHƯA PHÚ QUÝ ĐỪNG BÀY LỄ NGHĨA

  1. Ảnh: Sưu tầm


Chưa phú quý đừng bày lễ nghĩa
Đất nước nghèo đừng có chơi sang
Xây cổng chào, tượng đài đồ sộ
Hãy nhìn kia, thảm cảnh buôn làng

Chuyện có thật lâu rồi vẫn thế
Việc đi lại vùng cao, vùng xa
Gian nan quá băng sông vượt suối
Dùng dây thừng, dây cáp để qua

Vừa khó khăn và rất nguy hiểm
Nhất là mùa mưa lũ nước tràn
Bao trẻ nhỏ đến trường đi học
Phải vượt qua thử thách gian nan

Phẫn nộ lắm và đau lòng lắm
Lãnh đạo ta có mắt như mù
Thấy tình cảnh không hề đếm xỉa
Họ vô tâm, giả điếc, giả ngu

Việc cấp bách không hề bàn đến
Cứ để cho sống chết mặc bây
Mà tượng đài, cổng chào phê duyệt
Việc chưa cần nhưng lại làm ngay

Mỗi công trình trăm tỷ, ngàn tỷ
Xây lên rồi cỏ mọc, rêu phong
Chắc làm vậy để hòng liếm láp
Đất nước này còn lắm bất công

Chưa phú quý đừng bày lễ nghĩa
Hãy dành cho miền núi, vùng sâu
Nơi hẻo lánh đói nghèo cực nhục
Cần lắm thay có những cây cầu
6/8/2018
Tú Sụn