HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI

Ảnh: Sưu tầm


HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI
Tâm đầu ý hợp hẹn cùng nhau
Tha thiết yêu thương đến bạc đầu
Bên biển rì rào tươi ngọn sóng
Cạnh đồng dào dạt đẹp ngàn dâu
Kề vai làm đặng điều mong ước
Sát cánh xây nên ý nguyện cầu
Hạnh phúc dâng tràn lòng thoả mãn
Một đời thuận thảo sống dài lâu
1/11/2021
Tú Sụn