TĂNG BO

Ảnh: Sưu tầm


Nghề lạ mà hay, hái ra tiền
Vì đâu họ đẻ lắm lụy phiền
Đại lộ thênh thang còn ngập nước
Xã hội văn minh vẫn đảo điên

Thiết kế, thi công thiếu trách nhiệm
Hay là dốt nát cứ làm càng
Tạo việc dân nghèo thêm chút cháo
Tăng bo qua trũng thế mà sang

Chễm chệ ung dung trên xe kéo
Mặc kệ lao công cố gò lưng
Cảm ơn những kẻ gây nghịch cảnh
Có chút ăn thêm thật quá mừng…
26/7/2018
Tú Sụn