ĐÁP TỰ TÌNH

Ảnh: Sưu tầm


THƠ TỰ TÌNH
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Tiếng gà xao xác gáy trên vòm
Oán hận trông ra khắp mọi chòm
Mõ thảm không khua mà cũng cốc
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ
Sau hận vì duyên để mõm mòm
Tài tử văn nhân ai đó tá
Thân này đâu đã chịu già tom.

(Hoạ bài THƠ TỰ TÌNH của Hồ Xuân Hương – hoạ tá vận)
ĐÁP TỰ TÌNH
Quả lẳng trên cây rõ chín mòm
Trống chưa chày gõ đã tom tom
Sợ gì mõ cốc mà lo cốc
Chẳng muốn chuông om vẫn cứ om
Rầu rĩ duyên thiu luôn ngó xéo
Lo xa phận hẩm mãi trông vòm
Đã là bà chúa làm sao ế
Mai mốt ông Tơ tặng mấy chòm
12/7/2021
Tú Sụn