NỊNH……

Ảnh: Sưu tầm

NỊNH……
Ngày xưa nịnh cỡ Hoà Thân
Với ngày nay đã vạn lần thua xa
Nịnh xưa chỉ mới gọi là
Ninh nay đẳng cấp gian tà lưu manh
Nịnh cho ra dáng trung thành
Nịnh kèm ton hót nịnh ganh nịnh dìm
Quan trên tít mắt lim dim
Ký bừa trù bậy thót tim bao người
Nịnh không cần biết hổ ngươi
Bưng bô bợ đít rồi cười hả hê
Nịnh nay nâng cấp thành nghề
Nịnh từ cơ sở nịnh về trung ương
Nịnh bao phủ khắp quan trường
Nịnh hay hót ngọt dọn đường tiến thân
Nịnh theo tuần tự đồng lần
Quan nào cũng nịnh một vần dưới lên
Quan dưới nịnh bợ quan trên
Quan trên… trên nữa nịnh bền nịnh lâu
Nịnh là quan hệ cung-cầu
Nịnh thành một lũ mọt sâu tunh hoành
Nịnh tâng lên mút trời xanh
Nịnh đen chế độ tanh bành non sông
Nịnh cho quạ quyệt hoá công
Nịnh cho một bọn chuột đồng thành voi
Nịnh lâu thoái hoá giống nòi
Nịnh hoài nịnh mãi ra loài yêu ma
Nịnh từ trong ruột đảng ta
Nịnh sang đoàn thể nịnh qua chính quyền
Quanh năm nịnh hót triền miên
Của công cạn kiệt đảo điên dân nghèo
27/1/2022
Tú Sụn