CÒN BẢO KÊ CÒN THÁC LOẠN

Ảnh: Sưu tầm


Có hàng triệu công an
Từ xã phường lên bộ
Tội phạm không có chỗ
Nếu không có bảo kê

Bảo kê có từ lâu
Bất cứ gì bị cấm
Đều phải chung chi đậm
Để tồn tại ung dung

Chức trưởng công an quận
Phải mua ba tỷ đồng
Đúng là quá đau lòng
Xã hội ta bậy quá

Công an phải bảo kê
Vì để thu hồi vốn
Mua chức quyền quá tốn
Thu vốn phải có lời

Giữa trung tâm Sài Gòn
Còn nhà hàng thác loạn
Đây là một quốc nạn
Của cán bộ bảo kê
2/2/2019
Tú Sụn