BUỒN VUI LẪN LỘN

Ảnh: Sưu tầm

Chiều tà ảm đạm ánh trăng lu
Mây xám tầng cao trải mịt mù
Khói toả đầu thôn như tiết hạ
Sương giăng cuối xóm ngỡ trời thu
Buồn vui lẫn lộn càng thương nhớ
Sầu muộn miên man nản mặc dù
Ước vọng tình yêu này trọn vẹn
Êm đềm hạnh phúc tận thiên thu
12/6/2021
Tú Sụn