NHÂN SỰ SAO MÀ KHÓ ĐẾN THẾ*

Ảnh: Sưu tầm


Đảng viên có hàng triệu
Chọn lấy vài trăm người
Mà sao khó đến thế
Cho cùng thấy hổ ngươi

Toàn Đảng một ý chí
Thì có khó gì đâu
Cùng ở, cùng công tác
Lẽ ra nhắm mắt bầu

Thế nhưng vẫn cứ sợ
Kẻ bất tài, tham lam
Tại sao lại không biết
Có khó gì cho cam

Nhân dân họ biết tất
Trong Đảng sao lại không
Ai thoái hoá biến chất
Rõ cả mặt lẫn lòng

Đúng ra ở trong Đảng
Không cơ hội, gian manh
Không tham vọng quyền lực
Và tuyệt đối trung thành

Những cái ngữ thế ấy
Phải loại ra tức thì
Không chờ đến Đại hội
Mới xem xét làm gì

Tại sao ở trong Đảng
Vẫn còn có kẻ gian
Còn tha hoá, biến chất
Vẫn bổ nhiệm làm quan?

Đảng viên phải ưu tú
Đảng viên phải kỉ cương
Luôn vì dân vì nước
Đảng viên là tấm gương

Nhân dân quá lo lắng
Và đã mất niềm tin
Nếu Đảng không chỉnh đốn
Không giữ được dân mình

Có hàng trăm tướng tá
Và Uỷ viên Trung ương
Bị thi hành kỷ luật
Phải chăng là bình thường

Tại sao không tống cổ
Trước khi chúng làm sai
Cho Đảng được trong sạch
Khỏi mang tiếng mang tai?

Hiện giờ còn tham nhũng
Ở các bộ, các ngành
Ở các quan đầu tỉnh
Nhân dân đang đấu tranh

Dân nói Đảng không nghe
Nên quan tham tự tại
Đã lập nhóm lập phe
Thành một bầy ăn hại

Hồng phúc của dân tộc
Là Đảng phải tuyệt vời
Không bè phái, tham nhũng
Không còn cảnh lôi thôi
1/6/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo vietnamnet.vn: Nhân sự Đại hội và hồng phúc của dân tộc.