HOẠ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

 


HOẠ THƠ ĐƯỜNG LUẬT “đố hoạ” của Châu Thạch

TU THÂN
Cõi tạm đời người của chúng ta
Nợ trần một khối phải đành na
Muốn no muốn sống làm thân ngựa
Sợ đói sợ hành chọn kiếp la
Tích đức thuận lòng nơi trăm họ
Tu thân hợp ý của muôn nhà
Thế nhân hãy nhớ điều răn dạy
Đạo nghĩa tôn thờ ắt rực hoa
24/10/2023
Tú Sụn

THƠ PHÚ
Đâu khá hơn người chỉ bật trung
Sánh sao thiên hạ ở trong vùng
Ngôn từ lai láng như mưa lũ
Chữ nghĩa rối bời tựa gió dông
Nặn ý bí rì chưa được đạt
Tìm vần tậm tịt đã nào tuôn
Khả năng đến đó nên đành vậy
Thơ phú mà chơi cũng chẳng buồn
24/10/2023
Tú Sụn

RƯỢU VÀ THƠ
Ngòn ngọt êm đềm tiếng suối trong
Như gương dòng mát bóng cây lồng
Gió lay lá rụng nghe trình trịch
Rượu nhắp thơ đề thấy nhẹ không
Tỉnh táo dạo quanh vùng thác nước
Say mèm ngồi tựa gốc cây vông
Cuộc đời thi sĩ là như thế
Cạn chén bình khô chữ hoá rồng
24/10/2023
Tú Sụn