TRĂNG RẰM


Vằng vặc trên trời một ông trăng
Chuông ngân hoà nhịp tiếng ông tăng
Gió mát đêm thanh dâng niềm nhớ
Sông hiền nhè nhẹ sóng lăn tăn
Đầu thôn lũ trẻ reo ầm ỉ
Cuối xóm cô thôn ngắm chị Hằng
Mình anh thờ thẫn mong chờ mãi
Người ơi buồn lắm có thấu chăng
31/7/2017
Tú Sụn