HẾT THỜI LÊN MẶT*

Ảnh: Sưu tầm


“Hỡi ai múa kiếm trên lưng ngựa
Rồi sẽ nằm sâu dưới đáy mồ”**
Lên mặt dạy đời giảng đạo đức
Một lũ quan tham, có chi mô

Bộ trưởng ra toà là đại nhục
Lòng tham vô đáy đến sân si
Hết lúc huênh hoang giờ ngã ngựa
Trước toà nét mặt vẻ từ bi

Đạo đức suy đồi lòng ích kỷ
Phản dân hại nước tội tày đình
Triệu triệu dân nghèo đang đói rách
Triệu đô vơ vét lấy cho mình

Xử nặng làm gương cho kẻ khác
Quan tham nhan nhản khắp quan trường
Huân chương thành tích đều vô nghĩa
Phản thùng Tổ quốc chớ đoái thương
16/12/2019
Tú Sụn
* Hai Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tiều tụy hầu toà quá thảm thương!
** Không rõ tác giả