NGƯỜI Ở LẠI

Ảnh: Sưu tầm

NGƯỜI Ở LẠI
Chiếc lá lìa cành đã viễn du
Người đi để lại cảnh buồn thu
Không trung gió thổi quần lồng lộng
Mặt đất sương gieo trải mịt mù
Vườn trống hắc hiu luôn vắng lặng
Nhà không lạnh lẽo cứ âm u
Ngậm ngùi rưng lệ lòng cay đắng
Nuối tiếc sầu đau mãi, mặc dù…
15/11/2022
Tú Sụn