ANH HÙNG NGUYỄN VĂN BẢY*

Ảnh: Sưu tầm


Anh hùng vì nước đã quên thân
Đánh giặc hăng say để góp phần
Dũng cảm kiên cường trong chiến đấu
Hiền hoà đức độ lúc làm dân
Quân thù nể phục mơ thành bạn
Quần chúng yêu thương ước được thân
Gương sáng đời người là thế đấy
Công thần khiêm tốn nức lòng dân
23/9/2019
Tú Sụn
* Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy, có 7 lần bắn rơi máy bay giặc.