KHÙNG

Ảnh: Sưu tầm


Hậu duệ, tiền tệ hàng đầu
Quan hệ,…, trí tuệ là khâu sau cùng
Biên chế, bổ nhiệm lùng nhùng
Cho nên cán bộ vừa khùng vừa điên
Mắt mù đâu thấy khắp miền
Người dân nghèo khổ, ưu phiền, sầu bi
Tai điếc nên chẳng nghe gì
Tiếng than vô vọng lâm li, dân mình
Thế nên quan sở đinh ninh
Dân giàu nước mạnh hiển vinh lâu rồi
Đề ra phương án chịu chơi
Trụ sở phường xã lên đời giống nhau
Trời ơi nghe nói mà đau
Tiền không có để xây cầu vùng cao
Trường học cũng chẳng ra sao
Đường đi lầy lội thành ao nữa kìa
Bày ra xây dựng để chia?
Biết đâu bại lộ, mai kia vô tù
Làm quan chớ có mà ngu

25/9/2018
Tú Sụn