BÀN HOÀN

Ảnh: Fb Nguyễn Duy Chương


BÀN HOÀN
Bàn hoàn sung rụng dội inh tai
Chỉ biết cắn răng để thở dài
Lớn bé bung toang đâu nể mặt
Nhỏ to sụp đổ chả nương tay
Bán mua đầy dẫy nên đành vậy
Hối lộ tràn lan phải thế này
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc
Đâu bằng thế sự của hôm nay
8/5/2024
Tú Sụn