NƯƠNG LONG


NƯƠNG LONG
Nà nõn thơm tho quyến rũ hoài
Nương long diện kiến ngất ngây ngây
Thập thò như bỡn tay mượn mõ
Thậm thụt chưa lần mắt trả vay
Ngày ấy yếm đào che để kín
Bây giờ lụa thắm phủ cho hay
Hớ hênh, trộm ngắm em nào biết
Mải miết mơ màng đắm đắm say
28/7/2017
Tú Sụn