NƯƠNG LONG


Nà nõn thơm tho quyến rũ hoài
Nương long diện kiến ngây ngất ngây
Thập thò như bỡn tay sờ tới
Thậm thụt chưa lần được trả vay
Ngày ấy yếm đào che ngọc tuyết
Bây giờ lụa thắm phủ bay bay
Hớ hênh, trộm ngắm em nào biết
Mải miết mơ màng say đắm say
28/7/2017
Tú Sụn