MÃI GIỮ DUYÊN TÌNH

Ảnh: Sưu tầm


MÃI GIỮ DUYÊN TÌNH
Thương yêu hãy mãi giữ duyên tình
Phận số cùng chung đã chứng minh
Vương vấn tháng năm da dáng đẹp
Đợi chờ giây phút mắt môi xinh
Vườn sau mướt lá theo tâm trí
Cổng trước tươi hoa lẫn bóng hình
Sương đẫm xế chiều dù chịu phải
Phương xa chốn gởi sống sinh bình
14/4/2023
Tú Sụn
***********************************
Đọc từ phải sang trái, từ dưới lên:

Bình sinh sống gởi chốn xa phương
Phải chịu dù chiều xế đẫm sương
Hình bóng lẫn hoa tươi trước cổng
Trí tâm theo lá mướt sau vườn
Xinh môi mắt phút giây chờ đợi
Đẹp dáng da năm tháng vấn vương
Minh chứng đã chung cùng số phận
Tình duyên giữ mãi hãy yêu thương