THU LẠNH

Ảnh: Sưu tầm


Vàng hoa chen cỏ tít ven đường
Man mát trời thu ngan ngát hương
Lá úa đầu cành còn hóng nắng
Trăng tàn đáy thẳm vẫn pha sương
Cô đơn ngơ ngẩn sầu duyên nợ
Lạnh lẽo co ro nhớ bóng thương
Thầm trách sự đời không biết được
Đến khi tình hết mãi còn vương
30/12/2018
Tú Sụn