TRĂNG VÀ THU


Một tấm gương xanh phủ mặt hồ
Văng vẳng xa mờ tiếng lá khô
Trăng non soi bóng hồ thu lạnh
Trời trong, trắng nhạt đám mây tô
Vàng hoe bờ vắng, màu thương nhớ
Tím sẩm chân trời, ánh mắt khô
Dáng mơ ngày tháng xa biền biệt
Trăng mờ, thu quạnh thấy chi mô
03/8/2017
Tú Sụn