TÌNH THẮM (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


TÌNH THẮM

Anh đón tình em bởi mệnh trời
Trong ngày xuân ấy thật vui tươi
Anh mong duyên ấy luôn như mới
Em ước tình trao mãi sáng ngời
Tình thắm đôi ta duyên vẫn đợi
Biếc xanh cung bậc tựu muôn nơi
Tay trong tay ấm ta chung lối
Để viết lên trang đẹp cuộc đời .
Thu Hiền
*******

Vịnh ” TÌNH THẮM” -(Thơ Thu Hiền)

Ngày xanh trộm nhớ mãi em ơi
Bóng xế thầm thương vẫn rạng ngời
Thủa ấy tan trường mình nán lại
Giường như đến lớp lại vui cười
Nay ôn nỗi nhớ chừng quên lãng
Mới đó trôi về cuối cuộc đời
Nét bút lưu vào trang nhật ký
Vần thơ kỷ niệm mãi hồng tươi !
Trương Quang Thọ(MKX)

Hoạ bài TÌNH THẮM của Thu Hiền-hoạ nguyên vận

TÌNH THẮM
Vui lắm em ơi thoả ngút trời
Có nhau cây lá bỗng xinh tươi
Bướm-hoa muôn thuở tim rung động
Ong-mật ngàn năm mắt rạng ngời
Sánh bước hân hoan về một chốn
Song hành thích thú đến nhiều nơi
Ước hoài tình thắm nay mình có
Đẹp lắm uyên ương mãi suốt đời
12/11/2021
Tú Sụn