GIẤC MƠ Ở BUỔI TÀ HUY

  • Ảnh: Sưu tầm


GIẤC MƠ Ở BUỔI TÀ HUY
Chúng mình giờ chẳng “cổ lai hy”
Rạo rực lâng lâng muốn nữa zì
Con cháu đề huề hằng phấn đấu
Gia đình viên mãn đã vinh quy
Ong bay gợi nhớ lân la thuở…
Bướm lượn ước mong trở lại thì…
Chén rượu ly trà cùng lũ bạn
Mơ mòng hoa nguyệt buổi tà huy
20/4/2024
Tú sụn