CUỐI THU


Bầu trời rộng mênh mông
Đàn chim rời rã cánh
Xạc xào lá khô cong
Mặt hồ lay lóng lánh

Hoa thưa đà phai sắc
Cành trơ no nhựa non
Bờ tre buồn héo hắt
Cỏ lan rìa lối mòn

Gió men từ đầu xóm
Lành lạnh lùa qua song
Bỗng trong lòng thấp thỏm
Hẹn đâu mà ngóng trông

Cuối thu trời quạnh hiu
Biết là còn cách trở
Mà sao cứ mong nhiều
Rồi đâm ra khó ở

Em ơi hết thu rồi
Trong lòng sầu chi lạ
Sao mãi còn xa xôi
Cho anh buồn nhớ quá
17/8/2017
Tú Sụn