NHỚ VÀ BUỒN


Nhớ hoài mà cũng chưa quen
Nhớ em da diết chong đèn làm thơ
Nhớ tràn vào cả giấc mơ
Nhớ thâm đôi mắt, nhớ khờ đôi tay
Qua đêm rồi lấn sang ngày
Thu đông xuân hạ đoạ đày tâm can
Nhớ nhiều rồi phải chuyển sang…
Buồn như đứt ruột, buồn tàn canh năm
Buồn đi buồn đứng buồn nằm
Buồn râu không mọc lộ cằm láng trơn
Mong hoài lòng lại buồn hơn
Đợi lâu lòng quặn lên cơn u sầu
Biết giờ em ở nơi đâu
Có chăng nghĩa nặng tình sâu vẫn còn
Xa em buồn, nhớ, héo hon
Chờ em ngày tháng hao mòn bình sinh
29/7/2017
Tú Sụn